top of page

MI A WATEDU?

A Wat.Edu négy ország nyolc intézményének közös projektje. Minden országból egy iskola és egy kutatással foglalkozó intézmény vesz részt a munkában. A közös célunk az, hogy a gyermekeket a vízzel kapcsolatos jövőbeli kihívásokra neveljük. A Wat.Edu projekt követi és tovább fejleszti a Water Agent és a Water Agent V 003 elnevezésű, már folyamatban lévő regionális projekteteket. 

CÉLKITŰZÉSEINK

A projekt fő célkitűzése egy olyan új, tapasztalati úton elsajátítható, innovatív tananyag és pedagógiai módszertan kidolgozása, melynek középpontjában a víz áll. Célunk továbbá e tananyag tesztelése és fokozatos bevezetése a projektben részt vevő oktatási intézményekben azzal a céllal, hogy fejlesszük a diákokban az alapvető környezeti tudatosságot és azon kompetenciákat, amelyek képessé teszik őket tudatos szerepvállalásra elsősorban a vízközeli környezeti kihívásokkal kapcsolatban. A kifejlesztett környezeti nevelési elemeket tartalmazó tananyagot beépítjük az iskola mindennapi tanítási gyakorlatába, ezáltal a diákok képesek lesznek a különböző tantárgyakat (biológia, kémia, földrajz és művészetek) vízközpontú szemlélettel megközelíteni. A multidiszciplinális szemléletű tananyag célcsoportja a 12-14 éves korosztály.

bottom of page